Symposium ‘Investeren in talent loont’

Dit jaar organiseerde ik opnieuw het symposium over talentbehoud voor TechniekTalent,.nu. lees hier het verslag!